Opis programu

Przedszkole to pierwsze ważne ogniwo w procesie edukacji. Dlatego, istotne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa.
Ma wtedy szansę na harmonijny rozwój. Początek adaptacji, który zazwyczaj jest bardzo trudny, zarówno dla dziecka jak i dla rodzica może zaważyć na dalszym rozwoju dziecka.

Montessori STEPPING STONES prowadzone są w małych max 10- osobowych grupach w towarzystwie opiekunów, w atmosferze zaufania, zrozumienia i akceptacji.
Program oparty jest na założeniach pedagogiki Marii Montessori, która sformułowała słynne zdanie, stanowiące zasadę wychowania metodą Montessori - „pomóż mi zrobić to samodzielnie”

Cel spotkań

  • usamodzielnienie oraz ułatwienie dzieciom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej,
  • ułatwienie akceptacji obecności innych dzieci i osób dorosłych w otoczeniu dziecka,
  • poprzez kreatywne działania muzyczne, ruchowe oraz plastyczne ułatwienie dzieci om świadomego uczestnictwa w przestrzeni przedszkolnej,
  • pomoc w budowaniu pierwszych relacji z instruktorem-nauczycielem, dorosłym innym niż osoba z domowego otoczenia dziecka,
  • usprawnianie "małej motoryki”,
  • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • kształtowania świadomości własnego ciała,
  • wyzwalanie w dzieciach naturalnej ekspresji (zajęcia mocno działają na zmysły, są kreatywne, sensoryczne, pozwalają dzieciom na „niekontrolowaną”
    pracę z różnymi materiałami (uwaga dzieci się brudzą!) a wszystko to w pozytywnej i dające dużo uśmiechu i zadowolenia atmosferze.

Podczas zajęć będzie czas na wspólny posiłek dla dzieci, dzięki czemu wprowadzimy maluchy w ważne zasady wspólnego spożywania posiłków.

Powtarzalny rytm zajęć daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz wytwarza nawyki, które bardzo ułatwiają płynne przejście i odnalezienie się w nowym środowisku - grupie przedszkolnej.
Instagram

@akademia_montessori

Międzynarodowa
Akademia Montessori

Obserwuj

Jesteś zainteresowany rekrutacją
do naszego przedszkola?

Dołącz do naszej społeczności.

Więcej