„Pomóż mi to zrobić samemu”
Maria Montessori

Dzieci w przedszkolu Międzynarodowej Akademii Montessori uczą się przez
samodzielne działanie z pomocami dydaktycznymi i mają zagwarantowany
prawdziwie indywidualny tok nauki. W grupie panuje atmosfera szacunku
a otoczenie jest estetyczne, uporządkowane i charakteryzuje się prostotą.
Nauczyciel jest przewodnikiem a dziecko znajduje się w centrum pedagogiki.
Dziecko jest uczone samodyscypliny i dokonywania właściwych wyborów.


Więcej
O nas - Montessori Przedszkole
Międzynarodowość - Montessori Przedszkole

Edukacja dwujęzyczna
w przedszkolu

Dzieci w przedszkolu Międzynarodowej Akademii Montessori mają na co dzień kontakt
z żywym językiem angielskim. Nauczyciel wychowawca, bądź asystent, posługuje się
wyłącznie językiem angielskim w rozmowach z dziećmi. Indywidualne prezentacje
oraz spotkania w kręgu prowadzone są w dwóch językach. Jest to najlepsza
praktyka nauki języka angielskiego.


Więcej

Prawdziwie
domowa atmosfera

W naszej Akademii pragniemy stworzyć prawdziwie domową atmosferę.
Pragniemy stworzyć miejsce wolne od ograniczeń jakie niesie ze sobą
edukacja konwencjonalna.


Więcej
Przynależność do organizacji międzynarodowych - Montessori Przedszkole

Przynależność
do organizacji międzynarodowych

Nasza Akademia jest członkiem międzynarodowych organizacji Montessori.
Nasi nauczyciele zdobywają swoje kwalifikacje w międzynarodowych
organizacjach Montessori:

  • MACTE - USA
  • NAMTA - USA
  • AMI - Wielka Brytania


Więcej

Jesteś zainteresowany rekrutacją
do naszego przedszkola?

Dołącz do naszej społeczności.

Więcej

Instagram

@akademia_montessori

Międzynarodowa
Akademia Montessori

Obserwuj