Czas adaptacji w nowej grupie przedszkolnej, może być trudnym okresem zarówno dla dziecka jak i całej rodziny. Dlatego dzielimy się z Państwem ważnymi wskazówkami, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu i Państwa dzieciom okres adaptacji w nowym przedszkolu.​

Szanowni Rodzice,

Czas adaptacji w nowej grupie przedszkolnej, może być trudnym okresem zarówno dla dziecka jak i całej rodziny. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem ważnymi wskazówkami, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu i Państwa dzieciom okres adaptacji w nowym przedszkolu.

 

Adaptacja

Proces adaptacji dziecka do przedszkola zależy od wielu czynników. Trudno jest określić, jak długo będzie trwał i jak będzie przebiegał. Jest to proces indywidualny dla każdego dziecka. Dla niektórych dzieci może trawć dwa tygodnie, dla innych pełna adaptacja może trwać nawet do 8 tygodni. Jeżeli okres regularnego uczęszczania malucha do przedszkola, zostaje przerwany przez chorobę lub nieobecność dziecka, czas adaptacji wydłuża się. Warto więc, aby w okresie adaptacji, pierwsze 6-8 tygodni, nie planować wyjazdów.

Rodzice powinni pamiętać, że rozpoczęcie nauki w przedszkolu to duże wyzwanie dla dziecka. Ważne jest, aby w tym czasie rodzice w pełni współpracowali z nauczycielami, aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i najlepszy start. Istotne jest informowanie dziecka o planowanych zmianach i korzyściach wynikających z nowej sytuacji.


 

Czy moje dziecko jest gotowe?

Dzieci powyżej 2 roku życia demonstrują chęć tworzenia nowych relacji społecznych i tworzenia grupy społecznej. Jest to czas, kiedy dziecko przechodzi z indywidualnej zabawy do zabawy w grupie, dlatego właśnie przynależność do grupy rówieśniczej jest kluczowa dla rozwoju dziecka w tym wieku.

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka i rodziców. Jest to pierwszy krok do dorastania, początek nowych, ważnych relacji i uczenia się poprzez zabawę. Edukacja przedszkolna ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju i sukcesu szkolnego dziecka, dlatego rodzice, którzy mają poczucie, że przedszkole jest nowym doświadczeniem, niezbędnym dla dziecka, ułatwiają mu pozytywne nastawienie do startu w nowym środowisku.

Niezwykle rzadko zdarza się, że dziecko nie jest gotowe na przedszkole. Nawet w przypadku bardzo trudnej adaptacji można z czasem na tyle zaspokoić potrzeby dziecka, że w końcu będzie ono z przyjemnością chodziło do przedszkola.

Niezwykle ważną kwestią, z drugiej strony, jest to, czy rodzice są gotowi na rozstanie z dzieckiem. Ważne jest, aby rodzice uświadomili sobie, czy czasem nie mają poczucia, że dziecku dzieje się krzywda, ponieważ idzie do przedszkola.

Wiara rodzica w to, że dziecko będzie w przedszkolu czuło się dobrze oraz w to, że wybór przedszkola dla dziecka jest właściwy, jest kluczowym warunkiem dobrej adaptacji.


Ważne jest również to, aby rodzic miał świadomość, że opieka w przedszkolu znacznie różni się od opieki indywidualnej w domu. Dzieci w przedszkolu: brudzą się, jedzą tyle na ile mają ochotę, wchodzą ze sobą w konflikty, uczą się od siebie na wzajem, zarówno tych przyjemnych jak i nieprzyjemnych rzeczy. Ważne, aby rodzic miał realistyczne oczekiwania wobec przedszkola.
 

Czego nie należy robić w czasie adaptacji?

Okres adaptacji nie jest dobrym czasem na to, aby dziecko przechodziło jakiekolwiek dodatkowe zmiany w warunkach domowych. Nie jest więc dobrym pomysłem, aby w czasie adaptacji dzieci dodatkowo zmianiały pokój, były odpieluchowywane czy odstawiane od piersi.

Istotną kwestią jest rownież to, aby nie komunikować dziecku jak trudne jest dla nas rozstanie z nim. Rodzice często mówią: " Bardzo za Tobą tęskniłem", co wcale nie pomaga dziecku czuś się bezpiecznie.

Adaptacja to nie czas na pracę nad zmianą zachowania dziecka i wychowaniem. Dzieci mają wystarczający stres w okresie adaptacji, aby obciążać je dodatkowymi wymaganiami.
 

Okres adaptacyjny - przez co przechodzi moje dziecko?

Dziecko, które zaczyna chodzić do przedszkola, musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Adaptacja jest dla niego wyzwaniem, ale większość dzieci z pomocą i zaangażowaniem rodziców przechodzi przez ten okres łagodnie i z sukcesem. Współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami, ich determinacja i pewność siebie, jest bardzo ważna. Istotne jest również to, aby rodzice rozbudzili poczucie bezpieczeństwa, ciekawość i otwartość dziecka na nowe doświadczenia.

Lęk separacyjny u dzieci występuje w wieku od około 7 miesięcy i trwa, mniej więcej, do wieku szkolnego. Jest to coś normalnego, pojawia się u każdego dziecka bez wyjątku.
 

Rozpoczęcie nauki w przedszkolu przez dziecko wiąże się często, z pierwszą separacją od mamy. Niektóre dzieci przeszły przez doświadczenie separacji, takie jak pobyt u dziadków, samodzielny pobyt na placu zabaw, pozostanie z nianią lub inne. Dzieci, które wcześnie uczęszczały do przedszkola, żłobka, łatwiej adoptują się w nowej grupie, pod warunkiem, że z poprzednim miejscem wiążą dobre doświadczenia. Na przebieg adaptacji mają również wpływ poprzednie doświadczenia dziecka, kiedy musiało zostać pod opieką innych, niż mama i tata, osób.

W trakcie adaptacji przedszkolnej dzieci przeżywają wiele emocji i wciąż nie potrafią ich nazwać. Może to być strach, niepokój, nerwowość, stres. Dzieci najczęściej nie są w stanie rozpoznać i nazwać tych emocji, więc jeśli ich nie rozumieją, wyrażają je ze łzami. Rodzice i opiekunowie powinni być na tyle czujni, aby rozpoznać i wyjaśnić dziecku, że trudności, przez które dziecko przechodzi, są naturalne. Najcenniejszą pomocą, jakiej rodzice są w stanie udzielić swojemu dziecku w uzupełnieniu własnego opanowania, jest wyjaśnienie sytuacji, związanych z nią emocji i zaspokojenie obaw dziecka. Należy wyjaśnić dziecku, że naturalne jest, że boimy się nowych rzeczy; rzeczy, których nie rozumiemy i nie znamy. Czas adaptacji to czas odkrywania, poprzez odkrywanie i powtarzalność zdarzeń - rutynę, dziecko nabiera, z czasem, poczucia bezpieczeństwa. Dlatego regularne uczęszczanie do przedszkola jest kluczowe w procesie adaptacji.


Warto również dać dziecku przestrzeń na wyrażanie swoich emocji. Gdy dziecko mówi " nie chcę iść do przedszkola", lub " nie lubię tam nikogo", warto wysłuchać dziecko i nie oczekiwać od niego aby było zadowolone. Dzieci, których emocje są przez rodzica wysłuchane a nie zanegowane, łatwiej pójdą do przedszkola w kolejnym dniu.
 

Jak mogę pomóc dziecku w adaptacji i trudnych pożegnaniach?

" Im rodzic bardziej wierzy w to, że dziecku będzie w przedszkolu dobrze, tym łatwiej jest się dziecku z nim rozstać".

Rodzice powinni przygotować dziecko do rozpoczęcia przedszkola. Warto poświęcić czas na wyjaśnienie dziecku, jakie miłe i ciekawe doświadczenia mogą czekać w nowym środowisku, czego dziecko będzie mogło się nauczyć, jak i z kim się bawić. Generowanie pozytywnych emocji i ciekawości dziecka pomoże mu się przystosować i przekształci ten trudny okres w przygodę. Niezwykle ważne jest, aby rodzice nie okazywali dziecku swoich obaw związanych z wysłaniem go do przedszkola. Dzieci odczuwają nerwowości rodziców związaną z nową sytuacją, przez co zostają obarczone trudnymi i niezrozumiałymi emocjami, które dodatkowo utrudniają proces adaptacji. Odprężeni i zrównoważeni rodzice zostawiający dziecko w przedszkolu z poczuciem pewności, dają dziecku lepszy start w nowe otoczenie.

 

Ważne jest również to, aby dziecko zrozumiało sytuację, tzn. że przedszkole jest kolejnym krokiem w jego życiu i rozwoju. To, że dziecko uczęszcza do przedszkola nie jest "karą". Nie jest więc korzystne mówienie dziecku: " Idziesz do przedszkola, ponieważ mama i tata muszą iść do pracy". Informowanie pociechy, że pójście do przedszkola jest spowodowane tym, że rodzice muszą iść do pracy, nadaje temu zdarzeniu negatywne znaczenie i budzi w dziecku poczucie frustracji. Może się zdarzyć, że dziecko nabierze przekonania, że przedszkole "odbiera" czas, który można spędzić z rodzicem. Warto przedstawiać przedszkole jako miejsce pełne nowych i przyjemnych doświadczeń.

W kontekście pożegnań ważne jest, aby rodzic był spokojny, potrafił kontrolować swoje emocje, miał czas aby poświęcić dziecku uwagę. Dziecko nie powinno odczuwać lęku rodziców, ponieważ wzbudzi to jego obawy. Wasz spokój i zdecydowanie dodadzą dziecku otuchy, a nam łatwiej będzie go wciągnąć w wir zajęć.

Rodzice powinni dać dzieciom czas na przyzwyczajenie się do nowych zasad, nowych wychowawców, grupy rówieśniczej i nie oceniać wyników adaptacji czy kompetencji nauczycieli podczas gdy proces adaptacji dziecka w przedszkolu wciąż trwa ( do 8 tygodni).

 

Niezwykle istotną kwestią, która może zasadniczo utrudnić proces adaptacji w przedszkolu są rozmowy między rodzicami o przedszkolu, którego dziecko może być świadkiem. Dzieci słyszą i rozumieją więcej niż nam się wydaje. Dlatego nie warto podważać autorytetu nauczyciela przy dziecku. Może się zdarzyć, że rodzic nie będzie akceptował niektórych decyzji czy pomysłów kadry nowego przedszkola. Warto porozmawiać o tym bezpośrednio z nauczycielem. Rodzice powinni powstrzymać się od krytykowania czy wyrażania swoich wątpliwości na temat przedszkola, nauczycieli w obecności dziecka. Wzbudza to dziecięcy niepokój i brak zaufania do kadry przedszkola, oraz sprawia, że dzieci nie czują się w przedszkolu bezpiecznie.

Jeśli istnieje taka potrzeba, można ustalić z dzieckiem porę odbioru. Należy wówczas koniecznie dotrzymać słowa. Jeśli zdarzy się coś nieprzewidzianego, warto powiadomić kadrę przedszkola telefonicznie o spóźnieniu, aby mogła poinformować o tym dziecko. Przykro jest patrzeć na rozczarowanie i niepokój dzieci, gdy ustalona pora przyjścia rodziców już minęła. Reguła ta dotyczy nie tylko okresu adaptacji.

Dzieci, które przeszły ze żłobka, lub innego przedszkola do nowego, mogą mówić rodzicom, że chciałyby wrócić do "starego" przedszkola lub żłobka. Ta reakcja jest naturalna. Jest często spowodowana stresem wynikającym ze zmiany otoczenia. Z czasem jednak, wraz z poznawaniem nowego przedszkola, dziecko przyzwyczai się. Oczywiście zawsze warto zachować ciepłe wspomnienia z wcześniejszych etapów życia.
 

Podczas pierwszego dnia.

Rodzice powinni zdecydować między sobą, kto będzie przyprowadzał dziecko do przedszkola. Dziecku często łatwiej rozstawać się z jednym rodzicem, niż z drugim. Często dzieci mają większą łatwość aby rozstać się z tatą, wówczas to on powinien przyprowadzać dziecko do przedszkola, w miarę możliwości.

W pierwszym dniu dziecko powinno przyjść do przedszkola na około dwie godziny. Rodzic powinien być gotowy na to, że dziecko nie będzie chciało wejść do przedszkola w ten dzień. Kiedy dziecko nie chce przekroczyć progu sali przedszkolnej rodzic powinien pozostać z dzieckiem w szatni. Panie z przedszkola będą od czasu do czasu zaglądać do szatni i zachęcać dziecko do wejścia. Dziecko powinno mieć świadomość, że ma swobodny dostęp do rodzica w każdym momencie. Dlatego rodzic powinien pozostać na terenie przedszkola przez pierwsze dni. Gdy dziecko nabierze już pewności siebie, rodzic może oddalić się od przedszkola ale wciąż, przez pierwsze 4 tygodnie, być w pogotowiu, aby przyjechać po dziecko wcześniej.

Warto, aby dziecko miało w pierwszym dniu coś co pozwoli mu uzyskać poczucie bezpieczeństwa. Może to być pieluszka, szmatka, chustka mamy. Przynoszenie zabawek nie jest dobrym pomysłem, ponieważ dzieci, które są już w przedszkolu zaadoptowane, mogą chcieć zobaczyć zabawkę, co wprawia dzieci w dodatkowy stres.

 

wróć do listy

2021/2022 Rekrutacja do Przedszkola!

Wypełnij formularz i dołącz do naszej społeczności.
Do zobaczenia na Dniach Otwartych.

Więcej

Newsletter

Zapisz się na nasz szkolny newsletter. Bądź na bieżąco z wydarzeniami
w naszej szkole i ważnymi komunikatami.

  • Zapisz się
  • Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności IMA.org.pl. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z IMA.org.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności IMA.org.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu IMA.org.pl.